Metodologia

Metodologia de la tertúlia d’història

La metodologia de la tertúlia d’història es basa en un diàleg intersubjectiu entre les persones participants, on en igualtat, cadascun/una aporta les seves reflexions, coneixements i experiències. 

La tertúlia és un espai obert de reflexió i d’aprenentatge, independentment del nivell acadèmic, econòmic, etc. 

Una persona modera la tertúlia, recollint els torns de paraula, però és un participant més, no imposa el seu relat. Ha de permetre que totes les persones aportin els seus arguments, prioritzant les veus que menys participen.

A la vegada els participants han de respectar el torn de paraula i demanar-ho al moderador. 

Partim de la igualtat en la diferència. Totes les persones participem en igualtat i som diferents. La cultura de la diferència que oblida l’equitat genera més desigualtats. La igualtat inclou la llibertat de ser diferents.

Respectem totes les aportacions sense imposicions, el “diàleg s’estableix a partir de la validesa de les argumentacions i no de les posicions de poder, en les reflexions aportades i no en les categories.”

Totes les persones tenim intel·ligència cultural, és a dir, al llarg de les nostres vides hem après moltes coses i de maneres molt diverses. Per tant, totes les persones podem fer aportacions en un diàleg igualitari i reflexionar sobre la història, sense necessitat de ser experts.

Referències: 
Flecha, R (1997). Compartiendo palabras. Barcelona, Paidós.