Barcelona 125 anys de l’abril de les dones de 1891, per Gregor Siles

El Circ Eqüestre (a la dreta de la imatge), a la plaça Catalunya, lloc de celebració del primer míting de dones de la SAT el 12/04/1891. Font: web Barcelofília.
Download PDF

Gregor Siles, historiador

L’abril de 1891, la ciutat de Barcelona estava en plena efervescència obrera, preparant la vaga del 1er de Maig1: “Vivimos en aquella ebullición precursora de los grandes acontecimientos. Barcelona se halla poseída del vértigo de las idees. Las reuniones de los trabajadores se suceden simultáneamente de una manera que de seguro no tiene su analogía en otro país (El Productor, 16 d’abril de 1891).

,La ciutat s’omplia de cartells convocant als obrers i les obreres a mítings i assemblees, entre tots destacava un de la Secció Varia de Mujeres on es feia una crida a constituir una organització de treballadores, la Sociedad Autónoma de Trabajadoras de Barcelona y su Plano (SAT), que es presenta en dos grans mítings a Barcelona. El primer se celebra el diumenge 12 d’abril al Circ Eqüestre de la plaça Catalunya, amb aproximadament unes 4000 dones assistents, i el segon el 26 del mateix mes en el Teatro Circo Barcelonés, al carrer Montserrat, amb una participació de 3000 dones. Aquest últim, per la proximitat del 1r de maig genera més expectació, amb periodistes de cinc diaris de Barcelona i representants de 47 societats obreres que vénen a donar-hi suport. L’èxit de les dues convocatòries queda demostrat en què la premsa professional, de rotatius com La Publicidad i La Vanguardia, es fa un major ressò que l’obrerista de diaris com El Productor i La Tramontana.

Les dones obreres, volien tenir una veu pròpia i diferenciada de la dels homes. Patien una major explotació laboral, amb salaris molt més baixos, jornades prolongades i nocturnes, discriminació social dins la feina i la llar, violència sexual i major analfabetisme, i sovint les seves reivindicacions eren ignorades per les societats obreres, majoritàriament dirigides  per homes.

Teresa Claramunt, principal oradora dels dos mítings de1891

Teresa Claramunt, principal oradora dels dos mítings de1891

La descripció que fa la premsa de les assistents als mítings és de dones de totes les edats, “la hermosa matrona y la honesta doncella catalana” la majoria obreres del sector tèxtil, moltes acompanyades dels seus fills/files infants. Hi han alguns homes, però d’inici se’ls convida a marxar i si es quedaven, a cooperar en l’acte. La SAT en una circular abans del segon míting, encoratjava als homes a la solidaritat cap a la nova organització i es demanava que: “procuren la asistencia de sus esposas, hermanas e hijas” (El Productor, 23 d’abril de 1891).

En les dues sessions sentim la veu d’algunes de les dones de més renom dins del moviment obrer i llibertari, com l’activista Teresa Claramunt2 i les mestres racionalistes Soledad Gustavo3 (que no està present però envia un escrit de suport) i Isabel Vila4. Aquesta última havia estat una pionera de l’internacionalisme a Catalunya, i la seva presència era el vincle d’unió amb la generació anterior.

Tot seguit destaquem algunes de les intervencions dels dos mítings indistintament, diferenciades l’un de l’altre per la data del diari utilitzat com a font.

Una nova organització obrera de dones

L’objectiu dels dos mítings és crear una organització obrera de dones, que reculli les principals reivindicacions de les treballadores. L’explotació laboral i social serà una de les principals demandes, com exposa Joaquina Matas, camisera d’ofici i presidenta de la primera sessió: “estaban cansadas de ser explotadas y que el objeto del meeting era emanciparse de las trabas que la actual organización de la sociedad oponía al libre desenvolvimiento de la mujer” (La Vanguardia, 13 d’abril de 1891).Així com donar representativitat als diferents oficis, i excloure als homes dels quadres dirigents “1. Constituirse en sociedad; 2. Reunirse en asambleas parciales las mujeres de los diversos oficios, para estudiar las necesidades de cada una de las secciones; 3. Excluir toda dirección administrativa y representación del hombre” (La Publicidad, 27 d’abril de 1891).

És a dir, que les dones puguin “ocupar un puesto entre el proletariado revolucionario” (Carme Abreu, participant en el miting, La Publicidad, 27 d’abril de 1891), doncs sindicats com les Tres Classes del Vapor, dirigits per homes, no escolten les demandes d’aquestes: “No es sana la asociación las Tres Clases dirigida por hombres que son verdaderas sanguijuelas de la clase; ataca duramente la gestión de estos: ¿podrá un hombre hacer ver vuestras necesidades, que no conocen tanto como nosotras?” (Teresa Claramunt, La Publicidad, 27 d’abril de 1891).

Anarquisme

En els mítings predomina la reivindicació de l’anarquisme, la sastressa Dolores Fané en una intervenció l’assenyalà com el camí per aconseguir l’emancipació de les dones: “habló en pro de la anarquía, asegurando que ello brindaba a la mujer los mejores manjares en la mesa de la organización social” (La Publicidad, 13 d’abril de 1891). Així com en una carta enviada per Soledad Gustavo: “aboga por la asociación de las mujeres, dice que la anarquía es la única fórmula do su emancipación”.(La Publicidad, 27 d’abril de 1891). El que s’ha interpretat dins d’un esforç i estratègia del moviment llibertari per atreure les dones obreres, que comencen a ser majoria en sectors com el tèxtil (Ralle, 2002). Estratègia que es veu reflectida dos anys abans en el diari àcrata La Tramontana, que commemora el centenari de la revolució francesa amb un monogràfic dedicat a les dones, i on s’escriuen sentències com aquesta: “Sépalo la mujer, su perfecta y absoluta libertad sólo puede ser reconocida por la anarquía”. (La Tramontana, 14 de juliol de 1889).

Interior del Teatro Circo Barcelonés durant la celebració del I Congrés Obrer Espanyol 1870). Lloc de celebració del II míting de la SAT. Font: Barcelofília.

Interior del Teatro Circo Barcelonés durant la celebració del I Congrés Obrer Espanyol 1870). Lloc de celebració del II míting de la SAT. Font: Barcelofília.

Necessitat d’una organització de dones

La mancança d’una organització de dones, es considera que les ha perjudicat per enfrontar-se a l’explotació burgesa: “la mujer arrastra mil fatigas por no haberse organizado convenientemente como los hombres y que en cuanto lo hagan podrán dar la batalla á la burguesía con mejor éxito que el obtenido hasta ahora” (Isidra Tegero, participant en el míting, La Vanguardia, 13 d’abril de 1891).

Teresa Claramunt destaca la transcendència dels mítings, com a primera trobada de les dones i com l’inici d’altres, i crítica als homes que s’hi oposaven: “por primera vez se reunían las mujeres para tratar de sus derechos y que los hombres que se opusieran a ello no tenían educación: que aquella reunión convocada por la sección varia de mujeres, era preludio de otras” (La Vanguardia, 13 d’abril de 1891).

Demana que les dones incitin als seus marits a anar a la vaga, i que siguin propagadores de les idees allà exposades: “la mujer aliente á su marido para que no se amilane ante los peligros y sufrimientos materiales que trae consigo una huelga. Terminó encareciendo a todas propaguen un todas partes las ideas alli vertidas”. (La Publicidad, 13 d’abril de 1891).

Reivindicant el treball de totes les dones: obreres, costureres, serventes i nodrisses

Les dues convocatòries estan vinculades a la vaga de l’1 de maig, on la principal reivindicació era la jornada de 8 hores, com a punt de partida: explicó el alcance del 1 De mayo, diciendo que las ocho horas no deben pedirse, sino tomarse (…) que si hoy piden ocho horas mañana pedirá seis” (Teresa Claramunt, La Vanguardia, 13 d’abril de 1891).

Les demandes laborals fan referència al sou de les dones, que ocupen els llocs més precaris i són pitjor pagades, aproximadament un 50% menys que un home de la mateixa categoria laboral: “Los industriales han extremado la rebaja de la mano de obra del trabajo de las mujeres por considerarnos débiles y desvalidas” (La Vanguardia, 27 d’abril de 1891). Especialment en el sector tèxtil, on les dones són majoria:

Lamentase de las duras condiciones de las obreras en ropa blanca, tanto de las que trabajan en los talleres como las que lo hacen en su casa, por el exiguo precio a que se pagan las confecciones de esta clase, tanto que para hacerse un mísero jornal de siete reales han de trabajar 16 horas diarias con la máquina y a mano (Joaquina Matas, participant en el míting, La Vanguardia, 27 d’abril de 1891).

Aquelles que cosien a domicili, són considerades les més explotades: “Citó la de negarse todas a ocupar aquellos puestos; habló de las modistas como una de las clases más oprimidas pues trabajan hasta altas horas de la noche y aun en día festivo, para alcanzar un mísero jornal” (Francisca Rosa, participant en el míting, La Publicidad, 13 d’abril de 1891).

Treballadores a domicili lliurant i recollint la seva feina a una botiga de confecció. 1915-1925. Font: ANC /Brangulí

Treballadores a domicili lliurant i recollint la seva feina a una botiga de confecció. 1915-1925. Font: ANC /Brangulí

Habitualment, les costureres havien treballat prèviament en una fàbrica tèxtil, quan es casaven i/o es convertien en mares abandonaven la indústria per passar a treballar per a tallers des de casa. Aquesta feina, encara que facilitava l’atenció de la llar, quedava al marge de tota legislació laboral. Estava molt mal pagada, equivalent al 60% del salari d’una obrera de fàbrica doncs el sou era considerat un complement del salari del marit, i se’ls imposava un gran volum de feina que les deixava sense temps lliure, al que se sumava la poca visibilitat social (Domínguez, 1997, Balcells, 2014).

També es dóna veu a les serventes, amb la participació de Mercedes Fontseré, que segons la premsa és una de les intervencions que més va impactar a les assistents:

pidan todas a los amos que las traten con más respeto, ya que a muchas se las considera peor que a los perros. Aconseja á la que no obtenga su petición, que el dia 1 de mayo, á la una de la tarde, abandone a sus amos, y que las señoras vayan a la plaza. (La Publicidad, 27 d’abril de 1891).

Les serventes o minyones eren un dels sectors laborals on més explotació i abusos es donaven. Al recull de contes Del Món (1908), l’escriptora Dolors Monserdà denunciarà les agressions sexuals que patien les minyones a les cases on servien. Moltes eren immigrants (Oyón, 2008) i tenien escasses possibilitats de denunciar els fets, sovint es quedaven embarassades i eren acomiadades. Amb moltes dificultats per tornar a trobar feina, de vegades es veien abocades a la prostitució (Kaplan, 2003; Nash, 2010). Un llindar estret separava la dona obrera de la prostitució; sovint per moltes mares solteres i vídues, treballadores acomiadades, era l’única sortida per sobreviure (Kaplan, 2003). Uns anys abans en el diari llibertari La Tramontana, es considerava els salaris baixos i l’abús que patien les minyones com les dues causes principals de la prostitució: “La primera causa que tal volta la més capital és sens dubte lo baix preu a que se paga el treball manual de la dona. Així com l’abús que pateixen les minyones” (Frederich Gironella, 13 d’abril de 1888).

Alhora en el segon míting es parla de la feina de les nodrisses, com a manera de subsistència de les dones de les classes populars:

Unas que roban el alimento a sus hijos para amamantar a los hijos de los señores, a cambio de unas monedas para sustentarse y ayudar a su familia, y otras nodrizas de regalo, que abandonan, impías, a sus hijos para alcanzar el bienestar propio. A las primeras les brinda mil ventajas la asociación. (Teresa Claramunt, La Publicidad, 27 d’abril de 1891).

Les reivindicacions de costureres, serventes, nodrisses són importants de remarcar, perquè eren treballadores que no sortien a les estadístiques sobre la població laboral. Sense un espai de socialització com era el taller o la fàbrica, les seves demandes no eren tan visibles (Balcells, 1972; Domínguez, 1997; Kaplan, 2003; Oyón, 2008), el que demostra una voluntat de la nova organització d’arribar a totes les treballadores.

A la finalització dels dos mítings es donava la possibilitat d’inscriure’s a la nova organització, dividida en oficis:

Quedan constituidos los núcleos organizadores de las sociedades de sastras, zapateras, costureras y una agrupación de trabajadoras de varios oficios de la que se desprenderán los núcleos organizadores de los distintos oficios que cuenten suficiente número para organizar y en lo sucesivo (La Vanguardia, 27 d’ abril de 1891).

Apartar la dona del treball de la fàbrica i relegar-la a la llar

Altres dones reivindiquen apartar la dona de la fàbrica, com a manera de superar l’explotació. Francisca Lostaló, culpa a les màquines de què molta gent estigui sense feina, i demana la intervenció de l’estat perquè es prohibeixi el treball femení doncs ocupa el lloc dels homes i desatenen la seva instrucció i la dels seus fills.

El progreso de la maquinaria ha dejado sin trabajo muchísimos brazos, y que es preciso el esfuerzo de todas para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras; considera indispensable para ello la intervención del Estado; es del parecer que debe ser estrictamente prohibido el trabajo de la mujer, que pertenece al hombre y quo la mujer solo debe ocupar aquellos trabajos que no son propios del hombre. Afirma que la mujer entra en el terreno de la perversidad en fábricas y talleres y no puede instruirse ni dar á sus hijos las enseñanza que desearan (La Publicidad, 27 d’abril de 1891).

El treball de la dona, és vist com que usurpa el de l’home a la fàbrica: “Las mujeres en la fábrica ocupaban los puestos de los hombres, siendo peor pagadas que éstos y privándoles de aquellas plazas (La Publicidad, 13 abril de 1891) i es defensa la divisió de rols, l’home a la fàbrica, i la dona a la llar:

Se lamentó de que yacieran las mujeres constantemente supeditadas á los hombres, insistiendo en que esto no podía continuar, como no podía ser que ellos siguieras paseando y ellas trabajando, pues en su opinión los hombres debían casarse para trabajar activamente y las mujeres para cuidar de la casa y de los niños (Palma, participant al míting, La Vanguardia, 13 d’abril de 1891).

Era el discurs de la domesticitat, que relegava les dones a la llar i admetia que les dones cobressin menys que els homes. Els industrials en sectors com el tèxtil havien anant suplantant la d’obra masculina per abaratir costos, perquè estava acceptat socialment que elles cobressin molt menys. La resposta de molts obrers havia estat de culpar a les dones d’arrabassar-los els llocs de treball, renunciant així a una estratègia conjunta per la igualtat salarial de tots els gèneres. I en els mítings veiem que també algunes dones sucumbien a aquest discurs. Fins i tot relegant el paper revolucionari de les dones al dels homes:

las mujeres deben ser revolucionarias, no para cojer armas, sino para el dia 1° de mayo encerrarse en sus cases todas, hasta las sirvientas, sin querer trabajar, diciendo á nuestros padres y á nuestros hermanos: alsa cap al carrer, buscá menjar, allà on hi hagi (Carme Llobera, La Publicidad, 27 d’abril de 1891).

Però no totes, Teresa Claramunt defensa la necessitat que la dona es guanyi la vida per no estar sotmesa: “es preciso dar a la mujer posibilidades de ganar dinero para que no venda sus fatigas, ni su honra por un puñado de plata” (La Publicidad, 27 d’abril de 1991).

Per acabar

La vida de la SAT va ser efímera, no va superar la repressió derivada de l’1 de maig, on les autoritats van suspendre moltes societats obreres. Altres organitzacions, continuaran donant veu a les dones, com la Sociedad Autònoma de Mujeres, preexistent a la SAT i on també participa Teresa Claramunt, o la Sociedad Progresiva de Mujeres, iniciada l’any 1898. La importància dels mítings, recau en la demostració del poder de convocatòria de les treballadores per donar a conèixer les seves principals reivindicacions. Així com el fet de voler aglutinar les demandes d’amplis sectors, des de les dones de les fàbriques fins a les menys visibles com eren les costureres, serventes, i nodrisses.

En relació a l’estratègia del moviment llibertari d’atreure a les dones, podem prendre una mirada més àmplia i percebre que són les dones treballadores, i majoritàries cada vegada més en sectors com el tèxtil, les que estan feminitzant el moviment àcrata i participant en la seva expansió. L’anarquisme havia crescut en part perquè el sistema parlamentari de la restauració era una pantomima que limitava la participació política d’amplis sectors de la població, que cercaran altres idees i mètodes per transformar la societat. El fet que les dones de les classes populars siguin les més explotades de la societat i les que menys opcions tenen per la participació política, farà que moltes es decantin per l’apoliticisme anarquista per intentar millorar la seva condició.

Respecte al debat sobre el discurs de la domesticitat, volen relegar les dones a la llar, es mantindrà durant molt temps, però ni els empresaris estaran disposats a renunciar a la mà d’obra més barata que representaven les dones obreres, ni moltes d’aquestes estaran disposades a renunciar a lluitar per la igualtat laboral amb els homes, i encara avui continuem.

I per no oblidar, estaria bé que a la plaça de Catalunya hi hagués un recordatori d’aquell primer míting del 12 d’abril, d’aquelles indignades de fa 125 anys.

Notes

1 Un any abans s’havia celebrat per primera vegada el 1 de maig com a data reivindicativa, amb una vaga “global” seguida a la majoria de països industrialitzats d’Europa i Amèrica i amb la jornada de 8 hores com a principal demanda.

2 Teresa Claramunt, l’any 1884 havia participat en la creació d’una secció de treballadores anarquista a Sabadell. El 1889 inicia la Sociedad Autónoma de Mujeres, amb la lliure pensadora Ángeles López de Ayala i l’espiritista Amàlia Domingo Soler. És la gran protagonisme dels dos mítings, i una de les principals activistes obreres dels anys vinents (Pradas, 2006).

3 Soledad Gustavo, pseudònim de Teresa Mañe, havia anat a l’any 1888 a Barcelona al I Congrés dels Amichs de la Ensenyansa Laica com a representant de la Escuela Laica de niñas de Vilanova i la Geltrú, aquesta escola l’havia fundat un any abans ella mateixa (Lozano, 2005) i formava part de la Confederación de la enseñanza laica (La Tramontana, 17 d’agost de 1888). En una ponència presentada per ella en aquest congrés, s’acaba aprovant una proposició, “declarant que la dona té de ser considerada igual al home en drets i instrucció”. (La Tramontana, 28 de setembre de 1888). L’any 1891 es casarà amb Juan Montsey i iniciaran junts una nova escola racionalista a Reus

4 Isabel Vilà, nascuda a Calonge l’any 1843, l’any 1868 va assistir a un míting a la Llagostera del socialista Fernando Garrido i del llibertari francès Elise Reclús que li marcarà profundament. Uns anys després va promoure una mobilització de dones, recollint 800 signatures per l’abolició de les quintes, la separació d’església i estat, i la llibertat de culte. Es va destacar per la seva militància internacionalista i en defensa de la jornada de 5 hores dels menors de 13 i 14 anys, per aquesta raó va ser coneguda com a “Isabel cinc hores”. Va patir exili a Carcassona de 1874 a 1882, tornant a Sabadell on va crear una escola racionalista de nenes dins del Centre Republicà de Sabadell, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. L’any 1895 va ser cessada per la Junta del Centre per la seva vinculació amb el moviment espiritista (Ferrer, 2005)

Referències

Balcells, A. (2015). Les dones treballadores a la fàbrica i al taller domèstic de la Catalunya del segle xix i primer terç del xx. Catalan Historical Review, pp. 171-180

Balcells, A. (1972). Condicions laborals de l’obrera a la industria catalana». Recerques: història, economia, cultura. núm 2 , pp. 141-159.

Domínguez, V. (1997). Treball femení a domicili a la indústria tèxtil de Sabadell durant el segle XX. Arraona: revista d’història, núm 21, pp. 67-80.

Ferrer, F. (2005). Isabel Vilà. La primera sindicalista catalana. Barcelona: Editorial: Viena

Lozano, I. (2005). Federica Montseny, una anarquista en el poder. Madrid: Espasa.

Monserdà, D (1908). Del Món. Barcelona: Biblioteca Popular de l’Avenç.

Nash, M. (2010). Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en España (1900-2000). Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

Pradas, M.A. (2006). Teresa Claramunt, la “virgen roja” barcelonesa; Biografía y escritos. Barcelona: Virus.

Oyón, J. L. (2008). La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Kaplan, T. (2003). Ciudad roja, período azul: Los movimientos sociales en la Barcelona de Picasso. Barcelona: Península.

Ralle, M. (2002). La féminisation industrielle en Catalogne (1870-1910). Un enjeu pour l’anarchisme. Danièle Bussy Genevois (Ed). Les Espagnoles dans l’histoire. Une sociabilité démocratique (XIXe-XXe siècles). Saint Denis: Presse Universitaires de Vincennes. (pp. 75-102).

Per citar l’article: Siles, G. (2016). Barcelona 125 anys de l’abril de les dones de 1891. Catxipanda (2).Recuperat (data de visualització), a http://wpu.ir/xb5k7

 

27 Comments on Barcelona 125 anys de l’abril de les dones de 1891, per Gregor Siles

 1. Ebay Kamagra [url=http://xenical.rxbill7.com/cheapest-xenical.php]Cheapest Xenical[/url] Pilules Priligy En Inde Can Buy Colchicine 0 5 At Store [url=http://viagra.mdsmeds.com/cheap-viagra.php]Cheap Viagra[/url] Levitra 20mg Forum Vasaka [url=http://cytotec.ccrpdc.com/cytotec.php]Cytotec[/url] Long Term Effects Of Prednisone Alternativas Kamagra [url=http://viagra.mdsmeds.com/fast-delivery-viagra.php]Fast Delivery Viagra[/url] Viagra Dapoxetin Can I Purchase Levaquin [url=http://zithromax.ccrpdc.com/zithromax-online-cheap.php]Zithromax Online Cheap[/url] Priligy Dapoxetine Online Drugstore Venlafaxine 150mg No Rx [url=http://propecia.usamedz.com/cheap-propecia.php]Cheap Propecia[/url] Viagra Free Shipping Prednisone Sale [url=http://inderal.mdsmeds.com/buy-propranolol.php]Buy Propranolol[/url] Walmart Alli 60 Mg Ed Drugs India [url=http://gaprap.com]Buy Viagra[/url] Real Isotretinoin Skin Health Overseas Shop Levitra 20mg Online [url=http://fzlaka.com]cialis price[/url] Brand Viagra Canada Cialis 5 Mg Price Walgreens [url=http://kamagra.rxbill7.com/purchase-kamagra-usa.php]Purchase Kamagra Usa[/url] Rx Canada Quelqu’Un A Essaye Priligy [url=http://antabuse.rxbill7.com/order-generic-antabuse.php]Order Generic Antabuse[/url] Zithromax Asthma Onlinepharmacywithoutprescription [url=http://zithromax.usamedz.com/cheap-zithromax-pill.php]Cheap Zithromax Pill[/url] Viagra Apotheke Bestellen Levofloxacin 750 For Bladder Infection [url=http://nolvadex.rxbill7.com/nolvadex-20mg-price.php]Nolvadex 20mg Price[/url] Amoxicilina Antibiotic Cash Delivery Cialis Super Active Generique 20 Mg [url=http://antabuse.rxbill7.com/buying-antabuse-online.php]Buying Antabuse Online[/url] Exelon Who Often Can You Take Cephalexin [url=http://nolvadex.ccrpdc.com/nolvadex-online-pharmacy.php]Nolvadex Online Pharmacy[/url] Viagra Buy Cialis 10 Mg O 20 Mg [url=http://drisdol.com]cheap cialis[/url] Vardenafil In Г¶sterreich ErhР С–Р’В¤ltlich Mejor Cialis 10 O 20 Mg [url=http://cialis.usamedz.com/low-cost-cialis-online.php]Low Cost Cialis Online[/url] Amoxicillin Yeast Infections Viagra Levants Best Price [url=http://drugsor.com]levitra pills for sale[/url] Dosage Of Amoxicillin For Infants Priligy Dapoxetine Israel [url=http://zoloft.rxbill7.com/how-to-order-zoloft.php]How To Order Zoloft[/url] Buy Doxycycline With No Prescription Cialis Alternative Naturali [url=http://xenical.mdsmeds.com/alli-tabs.php]Alli Tabs[/url] Lupin Keflex Universal Drug Services Ltd. [url=http://propecia.rxbill7.com]Buy Propecia[/url] Acheter Baclofene Suisse Priligy Dapoxetina Comprar [url=http://strattera.ccrpdc.com/cheap-strattera-generic.php]Cheap Strattera Generic[/url] Is Viagra Safe Cephalexin For Dental Infections [url=http://drugsed.com]online kamagra mumbai[/url] Levitra 10 Mg Con Alcohol Achat Cialis Officiel [url=http://priligy.usamedz.com/priligy-tablet.php]Priligy Tablet[/url] Progesterone Price Viagra Free Delivery [url=http://cialis.usamedz.com/brand-cialis-online.php]Brand Cialis Online[/url] Priligy Cos’E Amoxicillin Formulations [url=http://propecia.rxbill7.com/buy-propecia-brand.php]Buy Propecia Brand[/url] Zithromax Erythromycin Cialis E Glaucoma [url=http://propecia.ccrpdc.com/propecia-products.php]Propecia Products[/url] Paypal Viagra Ciliaris Finasteride 5 Mg Online Cheap [url=http://priligy.ccrpdc.com/buy-cheap-priligy-online-uk.php]Buy Cheap Priligy Online Uk[/url] Levitra Originale 5 Mg Shelf Life Of Prednison Tablets [url=http://priligy.usamedz.com/where-to-buy-dapoxetine.php]Where To Buy Dapoxetine[/url] Cephalexin In Children Buy Viagra 50mg [url=http://prozac.mdsmeds.com/buy-prozac-online-cheap.php]Buy Prozac Online Cheap[/url] Acquisto Levitra Italiano Buy Prednisolone 10mg [url=http://cialis.usamedz.com/cialis-online-pharmacy.php]Cialis Online Pharmacy[/url] Viagra Rezeptfrei Bankeinzug Cash On Delivery Bentyl [url=http://cytotec.rxbill7.com/cytotec-comprar.php]Cytotec Comprar[/url] Viagra Online Gunstig Cialis Fur Diabetiker [url=http://xenical.rxbill7.com/best-xenical-online.php]Best Xenical Online[/url] Terbinafine Oral Medication For Sale Baclofene Intrathecal [url=http://strattera.rxbill7.com/atomoxetine-cost.php]Atomoxetine Cost[/url] Fluoxetine Tablet Over Night Henderson Efecto Kamagra [url=http://priligy.ccrpdc.com/priligy-dapoxetine-60mg.php]Priligy Dapoxetine 60mg[/url] Buy Amoxicillin Children Como Conseguir Viagra Sin Receta [url=http://levitra.usamedz.com/levitra-ordering.php]Levitra Ordering[/url] Cephalexin Dose In Dog Zithromax Otitis Media [url=http://doxycycline.ccrpdc.com/price-generic-vibramycin.php]Price Generic Vibramycin[/url] Achat Viagra Generique Ligne Elocon Elocon Cream For Sale Harrogate [url=http://inderal.ccrpdc.com/mail-order-propranolol.php]Mail Order Propranolol[/url] Levitra Pfizer direct isotretinoin next day delivery discount [url=http://accutane.ccrpdc.com/accutane-drug.php]Accutane Drug[/url] 24 Hour Candian Pramcy Was Kostet Viagra In Griechenland [url=http://prozac.mdsmeds.com/generic-prozac-cheapest.php]Generic Prozac Cheapest[/url] Cialis Como Tomarlo El Kamagra [url=http://nolvadex.mdsmeds.com/nolvadex-generic.php]Nolvadex Generic[/url] Levitra Significato Cialis Contre Viagra [url=http://propecia.ccrpdc.com/propecia-tablets-online.php]Propecia Tablets Online[/url] Cialis Original Y Generico Amoxicillin To Purchase Online [url=http://propecia.mdsmeds.com/propecia-1mg.php]Propecia 1mg[/url] 100mg Levitra The application was received approved and documents forwarded for signing promptly.Notes which are guaranteed as to payment of at least percent of their outstanding principal from time to time by the New Hampshire Higher Education Assistance Foundation. [url=http://quickloannow24.com]pay day loans[/url] com.Fedex Macrobid 100mg Get Website [url=http://doxycycline.rxbill7.com/cheap-vibramycin-tablets.php]Cheap Vibramycin Tablets[/url] Achat Cialis Par Telephone Keflex Finasteride Interaction [url=http://zithromax.ccrpdc.com/zithromax-online-cheap.php]Zithromax Online Cheap[/url] Trazodone Generic Brand

 2. Cialis Y Levitra [url=http://priligy.usamedz.com/buy-priligy-dapoxetine-online.php]Buy Priligy Dapoxetine Online[/url] Clobetasol Visa From Canada Next Day Keflex Dose Mg Lb [url=http://prednisone.ccrpdc.com/prednisone-tablets.php]Prednisone Tablets[/url] Cialis De 20 Acheter Baclofen [url=http://strattera.mdsmeds.com/strattera.php]Strattera[/url] Buy Azithromycin No Prescription Viagra Per Ragazzi [url=http://doxycycline.ccrpdc.com/order-vibramycin-on-line.php]Order Vibramycin On Line[/url] Kamagra Valais Viagra Pour Diabetique [url=http://drugs20.com]cialis[/url] Buy Generic Viagra Overnight Shipping Acquistare Sildenafil Francia [url=http://nolvadex.ccrpdc.com/nolvadex-20mg.php]Nolvadex 20mg[/url] Mexican Amoxil Online Pahrmacies [url=http://zithromax.usamedz.com/order-zithromax-tablets.php]Order Zithromax Tablets[/url] Venta De Kamagra Contrareembolso Sildenafil GСЂС–РІВ©nСЂС–РІВ©rique [url=http://xenical.ccrpdc.com/where-to-buy-xenical.php]Where To Buy Xenical[/url] Fluconazole By Mail Achat Medicament Cialis [url=http://propecia.ccrpdc.com/purchasing-propecia.php]Purchasing Propecia[/url] Biuy Viagra Online Viamedic Scam [url=http://inderal.mdsmeds.com/cheap-propranolol-online.php]Cheap Propranolol Online[/url] Ou Curetage Pris Du Cytotec Levitra Ricetta Medica [url=http://strattera.mdsmeds.com/strattera-on-line.php]Strattera On Line[/url] Kamagra Torri 100mg Zithromax And Lyme Disease [url=http://lasix.ccrpdc.com/how-to-get-lasix.php]How To Get Lasix[/url] Amoxicillin Sans Prescription Buy Cialis Online Usa Oklahoma [url=http://accutane.usamedz.com/accutane-pill.php]Accutane Pill[/url] Super Cialis 40 Mg Cialis Generique En 24h [url=http://prozac.usamedz.com/prozac-buy.php]Prozac Buy[/url] Where To Order Amoxicilina Bacterial Infections In Internet Where Can I Buy Proventil Inhaler [url=http://accutane.mdsmeds.com/buy-claravis.php]Buy Claravis[/url] Online Inhalers No Prescription Usa Achat De Viagra [url=http://inderal.rxbill7.com/propranolol-online-cheap.php]Propranolol Online Cheap[/url] Testosterone Online Prescription Propecia Propiedades [url=http://zithromax.rxbill7.com]Buy Zithromax[/url] Can Amoxicillin Treat Chlamidia Acheter Cialis Brand [url=http://antabuse.ccrpdc.com/cheap-antabuse-usa.php]Cheap Antabuse Usa[/url] Cialis Avec Dapoxetine A Vendre Canada Buy Cheap Effexor Online [url=http://zithromax.mdsmeds.com/zithromax-tablet.php]Zithromax Tablet[/url] Generic Viagra Available In Usa Cost Propecia 1 Mg [url=http://propecia.mdsmeds.com/cheapest-propecia-in-usa.php]Cheapest Propecia In Usa[/url] Comprar Levitra En Barcelona Viagra Kaufen Nachnahme [url=http://strattera.mdsmeds.com/buy-strattera-online-usa.php]Buy Strattera Online Usa[/url] Direct Clobetasol Peterborough Cash On Delivery Levaquin [url=http://drugsir.com]online pharmacy[/url] Plavix Online Order Pharmacy No Prescription.Us [url=http://amoxil.mdsmeds.com/generic-amoxil-online.php]Generic Amoxil Online[/url] Tretinoin Without Prescription Worldwide Progesterone Website Shop Free Doctor Consultation Lisburn [url=http://levitra.ccrpdc.com/levitra-plus.php]Levitra Plus[/url] Dutasteride Dutasteridum Cialis 20mg Erfahrungsberichte [url=http://zithromax.ccrpdc.com/order-cheap-zithromax.php]Order Cheap Zithromax[/url] Discount Legally Cash On Delivery Amoxicilina For Sale Real Inverness Baclofene 10mg [url=http://elc4sa.com]viagra[/url] Legally Isotretinoin From Canada Cod Accepted Pharmacy Cialis 5 Mg Indications [url=http://zithromax.mdsmeds.com/where-to-buy-zithromax.php]Where To Buy Zithromax[/url] Best Reviews Buying Brand Viagra On Sale On Line Provera Medication Cod Only [url=http://xenical.ccrpdc.com/mail-order-xenical.php]Mail Order Xenical[/url] Levitra Wirkung Verstarken Priligy Usa Approbation [url=http://kamagra.ccrpdc.com/kamagra-online-pharmacy.php]Kamagra Online Pharmacy[/url] Buy Strattera Online

 3. I really like what you guys are up too. This sort of clever work
  and exposure! Keep up the good works guys I’ve added you guys to my
  blogroll.

 4. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Outstanding work!

 5. I pay a quick visit each day a few blogs and
  sites to read content, however this website presents quality based articles.

 6. 735308 437251I just could not go away your web site before suggesting that I very enjoyed the usual info a person supply to your guests? Is going to be back ceaselessly to be able to inspect new posts. 326659

 7. 909777 922147Some truly wonderful articles on this website , appreciate it for contribution. 712043

 8. 994505 260557Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job! 57228

 9. 735113 744629I saw two other comparable posts although yours was the most beneficial so a whole lot 24360

 10. 354808 172809I observe there is a lot of spam on this weblog. Do you need to have assist cleaning them up? I may possibly support among classes! 889069

 11. 680780 28651I enjoy this internet site, will surely arrive back. Make confident you carry on writing high quality posts. 119672

 12. 724729 60751Hello! I just wish to give an enormous thumbs up for the great info you might have correct here on this post. I can be coming again to your blog for much more soon. 821864

 13. 561838 6311its wonderful as your other articles : D, regards for posting . 144727

 14. It’s actually a nice and useful piece of info. I’m satisfied that you just shared
  this useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thank you for sharing.

 15. This text will cowl every little thing that you must learn about Razz hand rankings.

  However while M&Ms will technically work, most
  individuals can be used to utilizing at least an inexpensive set of red, white, and blue plastic chips.
  The statutes below level out that hosting a game (§ 21 941) is
  illegitimate (and a felony), and that taking part in in a
  sport (§ 21 942) is illegal (a misdemeanor). Of course, the fun in poker is not just in winning, but in the event you can win,
  that would be more enjoyable and exciting. Once this has been completed, another round of betting happens,
  much like that on the previous street of play.
  Has world-class poker software program to make your poker playing expertise a implausible one.

  Is on a mission to give you the perfect platform for enjoying online poker.
  We do know that the recognition of poker is exploding in India which I am excited to see since Indians have such a powerful historical past with card
  games. The Public Gambling Act of 1867 handed a hundred and fifty years ago prohibits playing
  in India. Their position is to offer information and rulings relating to the technical guidelines in any discrepancies that may occur, and are to use
  fairness as their prime precedence in the resolution-making process.
  Look over there, it’s Erik Seidel, Las Vegas native and
  Poker Hall of Fame legend, noise cancelling
  headphones resting round his neck; around him, players from around the globe undertake
  the same old parlour tips: sun shades to conceal pupil dilations, scarves to obscure gulping Adam’s apples, hoodies to, dunno, look
  like a thug or one thing.

  However, we aren’t legal professionals and nothing we state right here needs to be
  considered authorized recommendation. That is exactly when free poker video
  games come helpful.PokerNation provides its
  citizens ample opportunity to play free poker. One other
  of the poker guidelines it’s best to keep in mind is to be sort when you find yourself taking part in online poker.
  This card represents your remaining opportunity to make the very best poker hand attainable, and you should utilize any 5 of the seven playing cards to type your remaining 5-card hand.
  The leading web site for ability primarily based video games
  in India additionally gives Rummy to its customers.
  The north-east a part of India is actually blessed with a number of the most beautiful and mountainous inexperienced landscapes one
  has ever seen.

  That is just the average person, I am not speaking concerning the execs
  that play in India. Taxation, cash laundering and cost gateways issues must also be taken care
  of by those proposing to open on-line poker websites in India.
  Optional: Card table, but common tables work, and you want someplace to place your cards.
  An excellent Indian poker website permits players to play texas
  holdem with Indians they usually additionally permit
  enjoying Omaha poker online with Indians for example.
  Poker includes a fancy algorithm in the betting
  techniques, which could be a bit overwhelming to a brand new participant.

  You will notice how the strength of your hand, and the way in which you play it, can differ
  – generally radically – relying on the state of affairs you might be
  in. You may also play on the web by way of Facebook or the official web site utilizing
  your identical account, It’ll deliver you free chips
  every 4 hours and there are even some slots if you wish to play these.

  I turned from being irritated at his intrusion into my quiet meal to hoping he’d invite me
  to play. The early place means it’s important to act first than your opponents and it’s possible you’ll not have
  the advantage of studying your opponent’s cards if you must decide
  to raise, name or fold first.

  This sequence is poised to turn into one of the Biggest On-line Poker Extravaganzas in India.
  All in all, have seen and favored to play on the three above
  talked about on-line poker rooms in India.
  In these positions you’ve got no less than 6 players nonetheless to behave and thus you have to a strong hand to play.

  Ideas from one recreation typically translate to
  another, so don’t be afraid to broaden your
  horizons and take a look at something new. Now
  that you know how hands work, it’s time to learn how to bet In the subsequent
  part, we are going to take a look at poker blinds and antes.
  Primarily, the lesson right here is to carry sturdy starting playing cards and thin the sector once you play a hand likely to be the favorite.

  A great way to observe is online on a Fb recreation or every
  other on-line poker website. As if in consonance with excessive-raked games,
  there is a excessive-powered arrogance to the gamers. Upon approval of Consumer’s application, FIDPA grants and conveys to User a non-unique
  worldwide license to Use the IP Rules as specifically accepted by FIDPA.
  The legality gives a safe setting for poker web sites in India to provide seamless gaming expertise as properly.
  New Delhi-born Anurag Dikshit co-based partypoker in August of 2001,
  using India’s dominance in cyber technology to set the development for online
  poker rooms world wide.

  The factor of shock wasn’t a results of Nick’s efficiency on the
  day but, somewhat, the fact that he arrived at Boot Camp
  as a poker novice. Aside from all-in heads-up tournament
  conditions A-K is a a lot stronger hand in actual-life situations as a result of actual-life palms aren’t random fingers staying in to showdown. Your starting hand
  and the cards on the board offer you two completely
  different probabilities to finish a gutshot. The purpose of conventional game-taking part in AIs is to calculate
  the possible outcomes of a recreation so far as doable after which
  rank the strategy options using a formulation that searches knowledge from different profitable games.

  If not for some other purpose, it’s in all probability the only poker recreation that you would
  be able to play with your pals at dwelling who don’t
  know poker very properly. They’ll usually elevate the minimal with marginal arms for worry of losing chips if they get beat and will continuously fold
  to scare cards. Shortly after that probably the most successful website, Paradise
  Poker opened its ‘doors’. Earlier than the sport begins,
  the participant instantly clockwise from the
  button posts the small blind”, the primary forced bet. Our one hundred% bonus on first deposit is a great way to start at KhelPlay and enjoy your online poker sport.

  The same applies in the event you join an established personal game: it is advisable find out from the host what rules and stakes are used, and abide by them. It started conducting its tourneys in the offshore casinos of Goa which attracted hundreds of entries and instantly turn into a well-liked event in poker circles. The glitzy casino specifically caters to foreign vacationers, because it homes a VIP room for top-stakes poker aficionados. Top-of-the-line methods to determine if a poker site has comfortable video games is to learn critiques on-line which are written by other players. Ante: from the Latin ante”, that means earlier than”,
  which in turn came from the Proto-Indo-European anti”, meaning dealing with opposite, before, or in front of”.

  Developed by professional gamers themselves, it gives the ultimate gaming experience.
  They’ve probably the most cash games running as well as some great tournament options and come highly
  really helpful by everyone at Razz Poker Rules. Let it is reside, on-line or on line casino poker,
  you possibly can always revenue from , no matter the type of game you choose
  to play. Let’s take with no consideration that India competing with
  Macau is as doubtless because the sun scorching the
  sky and Santa Claus coming to save us. On-line is where this poker thing
  is going to exist right here.

  Straight combinations go all the way down to
  5-four-3-2-A, which is known as the Wheel”, in poker lingo. Throughout this course we are going to teach you the easy methods to play HORSE which is a mixed recreation consisting of the other four variants you’ll learn on this course, Texas Holdem, Omaha, Razz and Stud. Pineapple – Dealt three hole cards, discard one before the flop, play like Texas Maintain’em. Le service clientèle multi-primé de PokerStars est à votre disposition 24h/24 7j/7 pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches. As well as the rule on choosing the dealer there are different guidelines which need to be considered when taking part in Texas Hold’em.

  Right here you may get your day by day dose of poker news from India and overseas, poker web site evaluations and exclusive movies and poker promotions. Essentially the most well-known blended-sport match is called HORSE, which is an acronym for the 5 games in the mix: (limit Maintain’em, restrict Omaha hello-lo, Razz, Stud, and Stud E ight). His key wins are 1st place in Sizzling $16.50, multiple Remaining Tables within the $320 Saturday Tremendous KO & fifth in APT Manila most important occasion Specially gamers who’re taking part in scared money or are passive will benefit from his teaching fashion as he will open up your game and turn you into a fearless player. http://forum.xgameportal.com/forum/member.php?u=58024-RexRickel3

 16. Os sinais típicos curado: abalo dentre sufocação, desde aniquilamento iminente, taquicardia, tonteiras, sudorese,
  tremores, percepção a perda do autoridade em
  outras palavras com “acampar louco”, transtornos
  gastrointestinais. http://www.fpsassist.com.au/UserProfile/tabid/113/userId/1651/Default.aspx

 17. 588699 957738I love meeting utile info, this post has got me even more info! . 13803

 18. 362884 949981Enjoyed reading by means of this, really excellent stuff, thankyou . 337546

 19. 450729 976959There is visibly a bunch to know about this. I believe you made various good points in features also. 558798

 20. I confirm. So happens. Let’s discuss this question. Here or in PM.
  [url=http://www.whorebutt.top/gallery/2758/perfect-teen-body-presented-from-all-sides.html]Perfect teen body presented from all sides[/url]

 21. 17762 472099Sounds like some thing lots of baby boomers ought to study. The feelings of neglect are there in numerous levels when a single is over the hill. 126289

 22. Very nice blog post. I absolutely appreciate this site.
  Continue the good work!

 23. Yes! Finally something about buy fifa 18 coins.

 24. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my website loaded up as quickly as
  yours lol

 25. 610095 619162Youre so proper. Im there with you. Your weblog is surely worth a read if anyone comes throughout it. Im lucky I did because now Ive obtained a entire new view of this. I didnt realise that this problem was so crucial and so universal. You totally put it in perspective for me. 99548

 26. 166408 388575hey there i stumbled upon your internet site looking about the internet. I wanted to let you know I enjoy the appear of items about here. Maintain it up will bookmark for confident. 396628

Leave a comment